Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Melantik Satu Pasukan Polis Diraja Malaysia dan Persuruhanjaya Eaic SPRM dan ketua setiausaha Negara menepit dokumen palsu rompak wang rakyat

Kartel Jenayah Mevius Won