Home Blog Page 2

Menteri Komunikasi Persekongkolan Syarikat telekomunikasi pengeluaran lesen operasi kepada syarikat telekomunikasi peras ugut wang rakyat

Penjawat Awam Salah Guna Kuasa memberikan maklumat keterangan palsu dan mengelirukan, pukimak babi penjawat awam pukimak babi kerajaan bersama syarikat swasta menawar contract perjanjian peras ugut wang rakyat malaysia pukimak babi penjawat awam

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Melantik Satu Pasukan Polis Diraja Malaysia dan Persuruhanjaya Eaic SPRM dan ketua setiausaha Negara menepit dokumen palsu rompak wang rakyat

Kartel Jenayah

Mevius Wong

Kartel Jenayah Penipuan Wang Beroperasi Terdiri daripada Ketua Setiausaha Negara, Agensi Penguatkuasaan Badan Perundangan Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, Kementerian Komunikasi Dan Multimedia, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Unit Integriti Penubuhan di semua Agensi kerajaan.

Cop Palsu, macau scam, Kartel Lembu dan Geng-Nicky mana satu kes jenayah tidak melibatkan badan penguatkuasaan, sekarang tambah lagi satu kes Menteri Komunikasi salah guna kuasa melanggar peraturan-peraturan pelesenan, mengeluarkan lesen operasi kepada syarikat telekomunikasi merancang dan menguruskan penipuan wang. Polis diraja Malaysia kegagalan ambil tindakan mempertahankan harta benda rakyat, sebaliknya persekongkolan kumpulan jenayah sedaya upaya menolak laporan awam memberi maklumat keterangan palsu dan mengelirukan.

Sindiket penipuan wang beroperasi terdiri daripada Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Komunikasi Dan Multimedia, Biro Pengaduan Awam, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Jabatan Perdana Menteri

Penyedia perkhidmatan dapat Network service Provider tidak perlu sediakan access service boleh caj kepada pengguna kegunaan access service menteri komunikasi mengeluarkan satu lesen perompak kepada penyedia rompak wang rakyat

Penjawat awam bersama syarikat telekomunikasi merancang jenayah penipuan wang, ketua pengarah biro pengaduan awam menepit dokumen keterangan palsu bertujuan menutup aduan supaya syarkat telekomunikasi sambung rompak wang

menipu pengguna berulang membayar kepada satu produk komunikasi data, tempoh masa terhad semua data sudah bayar wang akan hilang masuk poket penjawat syarikat telekomunikasi akan ambil data ini dari penjawat awam dan menawar balik kepada pengguna sama satu produk berulang membuat bayaran.