Kabawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong berssidang dalam parlimen mengadakan peruntukan fungsi dan kuasanya penubuhan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan memberi keterangan palsu dan mengelirukan

Akta ini terpakai bagi ad