Penyalahgunaan kuasa

Rasuah Budaya Penjawat Awam Tiada Rasuah Bukan Penjawat Awam Rasuah Punca Penjawat Awam

Kabawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong berssidang dalam parlimen mengadakan peruntukan fungsi dan kuasanya penubuhan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan memberi keterangan palsu dan mengelirukan

Akta ini terpakai bagi aduan yang dibuat atau dirujukkan kepada suruhanjaya berkenaan dengan salah laku yang berlaku pada atau selepas permulaan kuat kuasa Akta ini. Pegawai Bahagian Operasi salah guna kuasa memberikan keterangan palsu dan mengelirukan, bertujuan memberi bantuan kepada syarikat telekomunikasi menutup aduan awam boleh sambung menguruskan jenayah penipuan wang.

Related Posts

发表评论

%d 博主赞过: