Home Rasuah Punca Penjawat Awam Bukti-bukti Ketua-ketua penguatkuasaan di MCMC pengerusi MCMC dan ketua pengarah biro pengaduan awam menerima rasuah salah guna kuasa mencabar akta kanun keseksaan polis diraja diluar bidang kuasa

Bukti-bukti Ketua-ketua penguatkuasaan di MCMC pengerusi MCMC dan ketua pengarah biro pengaduan awam menerima rasuah salah guna kuasa mencabar akta kanun keseksaan polis diraja diluar bidang kuasa

0
Bukti-bukti Ketua-ketua penguatkuasaan di MCMC pengerusi MCMC dan ketua pengarah biro pengaduan awam menerima rasuah salah guna kuasa mencabar akta kanun keseksaan polis diraja diluar bidang kuasa

Fungsi-fungsi utama suruhanjaya komunikasi dan multimedia mengeluarkan lesen operasi kepada penyedia perkhidmatan mempakejkan cellular call, text masej dan komunikasi data menawar ke pasaran menipu wang pengguna

Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia dalam bidang kuasa, ketua jabatan perlindungan pengguna, ketua bahagian pelesenan dan penguntukan, ketua bahagian kawal selia pasaran, ketua bahagian penguatkuasaan, ketua bahagian hal ehwal pengguna dan industri, ketua perundangan dan sekretarial, ketua jabatan pendakwaan menerima rasuah menyediakan document palsu keterangan palsu bertujuan membantu syarikat telekomunikasi menguruskan jenayah komersial.

Saya membuat aduan kepada maxis mengenai liputan rangkaian cellular 4G tidak memuaskan, tidak capai mandatory standards and quality seperti Kod Capaian Internet (PPCI)mengatakan “Dasar Boleh Terima Guna” “DBTG”. Kelajuan rangkaian hanya dapat 0.30 mbps – 0.50 mbps sahaja, dan diberitahu oleh maxis bahawa Network department akan menyiasat pada bulan April 2019. Pada 11 June 2019 saya berasa amat tidak puas hati, 2 talian aduan ambil masa siasatan hampir 3 bulan saya panjangkan aduan ini kepada Consumer Forum Of Malaysia (CFM). Aduan saya telah didaftar dalam sistem aduan Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia rujukan MCMC 0619-29-0001150-MXS. Pada tarikh 18 June 2019, saya telah menerima panggilan dari Customer relations department maxis dengan memperkenalkan diri name Syafina. Saya diberitahu hasil siasatan aduan liputan rangkaian di No.5 PTD 1771, Jalan Punggor Indah 1, Taman Punggor Indah, 83100 Rengit Johor. Maxis dapati rangkaian 4G di kawasan terbabit adalah dalam lingkungan 4G sederhana baik. Maxis di tahun 2019 masih belum ada apa perancangan untuk menambah pencawang baru.

Penyedia perkhidmatan telekomunikasi pasti sudah memenuhi permintaan dalam senarai, Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia boleh mengeluarkan lesen operasi. Pasti sudah dapat keputusan bahawa produk-produk dan perkhidmatan, yang menawar oleh pembekal kepada pengguna. Tiada gangguan alam persekitaran, capai mandatory standards and quality. Menpunyai keselamatan boleh dapat terima guna, semua isu pasti sudah dapat keputusan keputusan cemerlang isu-isu yang hadapi diatasi sebelum meng lesen operasi kepada penyedia perkhidmatan dilancarkan ke pasaran kepada pengguna. pihak maxis memberikan maklum balas masih belum ada apa perancangan penambahbaikan pencawang, bermaknal penyedia perkhidmatan maxis sedang memberi maklumat keterangan palsu dan document palsu.

Pada 21 june 2019, saya telah menerima panggilan dari Network department maxis dengan memperkenalkan diri name Arasan, Arasan memberitahu saya hasil siasatan pihak maxis berkenaan Pengalaman rangkaian di No.5 PTD, JALAN PUNGGOR INDAH 1, TAMAN PUNGGOR INDAH, 83100 RENGIT JOHOR. Network Department dapati poor coverage 3G. Pada 09 July 2019, saya menerima email dari bahagian perkhidmatan pelanggan maxis Encik Hafizulikhwan Hazim rumusan dari maxis “Setelah semakan lanjut dilakukan, kami dapati liputan rangkaian maxis secara keseluruhan dan hasil siasatan menunjukkan tahap liputan 4G yang rendah di kawasan tersebut. Sehingga kini, masih belum ada pelan penambahbaikan di kawasan tersebut.

Pada 12 July 2019, talian mudah alih saya disekat perkhidmatan oleh penyedia perkhidmatan maxis. Penyedia perkhidmatan maxis melanggar “Kod Amalan Am Pengguna”, Menurut “Kod Amalan Am Pengguna untuk industri komunikasi dan multimedia Malaysian” Bahagian 3 Pengendalian Aduan, 7.1- penyedia perkhidmatan mesti mengelakkan daripada mengambil sebarang tindakan pengurusan kredit berhubung aspek khusus perkhidmatan yang melibatkan aduan semasa aduan sedang disiasat. Penyedia perkhidmatan hendaklah memaklumkan pelanggan bahawa ketika aduan sedang disiasat, pelanggan boleh melakukan pembayaran ke atas sebarang jumlah yang tertunggak selain daripada bahagian yang dipertikaikan. Justeru itu,saya tidak bersetuju untuk membayar perkhidmatan komunikasi data yang saya tidak dapat menggunakan kerana sokongan peralatan hardware dan pencawang untuk komunikasi data adalah tidak wujud di kawasan aduan

Pada 21 July 2019, Saya mengadu kepada Biro Pengaduan Awam. Suruhanjaya Komunikasi dan multimedia gagal ambil tindakan terhadap penyedia perkhidmatan maxis, melanggar Kod Amalan Am Pengguna Serta melanggar Akta komunikasi dan multimedia Seksyen 193(1). Menurut “Akta Komunikasi Dan Multimedia Malaysia” Bahagian II Kuasa Dan Tatacara Menteri Bab 2 Seksyen 10 Penentuan Oleh Menteri, pada 28 Dec 2005 Menteri Komunikasi dan multimedia dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 10, 11 dan 193 (1) Akta komunikasi dan multimedia 1998, menteri membuat penentuan berikut “MINISTERIAL DETERMINATION ON REQUIRED APPLICATION SERVICES” DETERMINATIONS NO.2 OF 2005-

The classes of applications services providers and network services providers who shall provide the required applications services

3.the following licensees shall provide the required application services:

(a).holders of applications service provider class licence who provide PSTN, public cellular services and/or public payphone services;and

(b).holders of network service provider individual licence who provide network services to applications service provider class licence holders stated in paragraph 3(a) above

Pada 23 April 2020, saya menerima satu email hantar dari Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan dengan memperkenalkan diri name Mohamad Onn Bin Abd Aziz ketua pegawai eksekutif EAIC, saya diberitahu aduan tidak puas hati terhadap Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (MCMC), pihak EAIC sudah terima Rujukan 0211/2020. aduan saya telah dipanjangkan kepada ketua Biro Aduan Pengguna (MCMC). apabila saya semak aduan rujukan 0211/2020 dengan biro aduan pengguna (MCMC), pihak MCMC memberitahu saya tidak pernal menerima aduan tersebut.

Sepertimana sedia maklum saya mengadu terhadap pegawai salah guna kuasa, mengakui penyedia perkhidmatan boleh ikut kehendak menolak wang deposit saya. untuk membayar perkhidmatan internet access services tanpa sediakan access services untuk talian mudah alih dan talian broadband saya. Pada 13 Oktober 2020, saya telah menerima satu maklum balas daripada Biro Pengaduan Awam ketua penolong pengarah puan Rathidevi Ramasamy berkenaan aduan saya. Rujukan PCB.906488 aduan terhadap Kementerian Komunikasi Dan Multimedia (Unit Komunikasi Korporat) dan Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia biro aduan pengguna MCMC.

Sepertimana sedia maklum saya mengadu terhadap pegawai salah guna kuasa, mengakui penyedia perkhidmatan boleh ikut kehendak menolak wang deposit saya. untuk membayar perkhidmatan internet access services tanpa sediakan access services untuk talian mudah alih dan talian broadband saya. Pada 13 Oktober 2020, saya telah menerima satu maklum balas daripada Biro Pengaduan Awam ketua penolong pengarah puan Rathidevi Ramasamy berkenaan aduan saya. Rujukan PCB.906488 aduan terhadap Kementerian Komunikasi Dan Multimedia (Unit Komunikasi Korporat) dan Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia biro aduan pengguna MCMC.

Biro Pengaduan Awam bercadang Mengadakan satu ujian liputan pada tarikh 5 Ogos 2020, MCMC dan penyedia perkhidmatan Maxis bersama celcom mengadakan ujian liputan di rumah yang beralamat No.5 Ptd 1771, Jalan Punggor Indah 1, Taman Punggor Indah, 83100 Rengit, Batu Pahat, Johor. Merujuk kepada Maklum balas Biro Pengaduan Awam perenggan 7, ujian liputan yang dijalankan pada 5 Ogos 2020 tidak dapat mencerminkan pretasi liputan selular pada waktu sebelumnya.(lingkungan masa antara bulan April 2019 hingga Ogos 2020 dalam konteks kes ini).

pada bulan 24 July 2020 jam 17:56 pm, saya membalas email kepada MCMC. ujian liputan yang akan dijalankan pada 05 Ogos 2020 tidak dapat mencerminkan pretasi liputan selular pada waktu sebelumnya. email yang saya balas kepada MCMC dengan lampiran ujian liputan pada saya membuat aduan, serta sekali butir-butir kerja penambahbaikan liputan rangkaian sedang dijalankan hingga 05 Ogos 2020 di kawasan yang saya mengadu. namun begitu ketua penolong pengarah masih menyediakan document palsu dan keterangan palsu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here