kerajaan sekarang sedang membina sebuah negara pemerintah oleh kumpulan jenayah, Parlimen Malaysia memberi keterangan palsu. pengerusi mcmc dan ketua pengarah biro pengaduan awam penempatan pegawai intergriti SPRM menyediakan dokumen palsu

Pengerusi MCMC bersama ku