Penyalahgunaan kuasa

Rasuah Budaya Penjawat Awam Tiada Rasuah Bukan Penjawat Awam Rasuah Punca Penjawat Awam

Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam Menyediakan Document Palsu Keterangan Palsu

Pengadu aduan April 2019 ketua pengarah Biro Pengaduan Awam ambil ujian liputan sudah penambahbaikan tutup kes aduan

MCMC bersama ketua pengarah biro pengaduan awam menyediakan pernyataan palsu tutup aduan

15 June 2020 saya call MCMC tanya berkenaan aduan saya didapati MCMC menolak kepada BPAPCB semua aduan tutup

sebelum dapat ambil ujian test sudah hantar semua butir-butir kepada pengarah sedang ada kerja penambahbaikan

Related Posts

发表评论

%d 博主赞过: