Slogan oleh penjawat awam dan ketua-ketua pengarah “Sudah Rasuah”

slogan oleh penjawat awam dengan ketua pengarah “sudah rasuah”